Oznaka: odrasli

Kvalitet odluke zavisi od dijela ličnosti iz kojeg je donosimo

Kvalitet odluke zavisi od dijela ličnosti iz kojeg je donosimo

Neko vjeruje u sudbinu, neko u pravdu, a mi vjerujemo u MIŠLJENJE. Jedan od tri osnovna polazišta na kojima počiva cjelokupna transakciona teorija jeste da svako ima sposobnost da misli. Izezutak nisu čak ni veoma mala djeca, pa ni intelektualno zaostali ljudi. Svako zadržava neki […]