Oznaka: egostanje

Biti ili ne biti zauvijek dijete?

Biti ili ne biti zauvijek dijete?

Ljudi najčešće zatraže pomoć psihologa u situacijama u kojima se aktiviraju negativne misli i sa njima povezana osjećanja. Njih, prema Transakcionoj analizi, pokreću unutrašnji, kritikujući glasovi. Roditeljsko ego stanje prvo je na listi krivica za pojavu anksioznosti, nesigurnosti, strahovova, depresije. Rijetko će se kada na […]

INTUICIJA – moć unutrašnjeg Djeteta

INTUICIJA – moć unutrašnjeg Djeteta

U onom dijelu ličnosti u kojem su smještena prva iskustva i sjećanja kao i naše emocionalne reakcije na njih, smješteno je i jedno malo, razumsko biće koje smo tada bili. To  biće je svojom dječijom i intuitivnom logikom, donosilo zaključke o sebi, svijetu i drugim […]

“OK SI I KADA GRIJEŠIŠ” – najvažnija lekcija za dijete

“OK SI I KADA GRIJEŠIŠ” – najvažnija lekcija za dijete

Oko druge godine života, mame i tate počinju djetetu postavljati jasnije granice u pogledu ponašanja. Počinju ga učiti da neke potrebe mora odložiti (ne može baš sve “sad i odmah”), a neke potrebe neće moći da zadovolji uopšte (ali ih može odmijeniti drugim zadovoljstvima). Takođe, […]

Kvalitet odluke zavisi od dijela ličnosti iz kojeg je donosimo

Kvalitet odluke zavisi od dijela ličnosti iz kojeg je donosimo

Neko vjeruje u sudbinu, neko u pravdu, a mi vjerujemo u MIŠLJENJE. Jedan od tri osnovna polazišta na kojima počiva cjelokupna transakciona teorija jeste da svako ima sposobnost da misli. Izezutak nisu čak ni veoma mala djeca, pa ni intelektualno zaostali ljudi. Svako zadržava neki […]