Kategorija: Transakciona analiza

Biti ili ne biti zauvijek dijete?

Biti ili ne biti zauvijek dijete?

Ljudi najčešće zatraže pomoć psihologa u situacijama u kojima se aktiviraju negativne misli i sa njima povezana osjećanja. Njih, prema Transakcionoj analizi, pokreću unutrašnji, kritikujući glasovi. Roditeljsko ego stanje prvo je na listi krivica za pojavu anksioznosti, nesigurnosti, strahovova, depresije. Rijetko će se kada na […]

INTUICIJA – moć unutrašnjeg Djeteta

INTUICIJA – moć unutrašnjeg Djeteta

U onom dijelu ličnosti u kojem su smještena prva iskustva i sjećanja kao i naše emocionalne reakcije na njih, smješteno je i jedno malo, razumsko biće koje smo tada bili. To  biće je svojom dječijom i intuitivnom logikom, donosilo zaključke o sebi, svijetu i drugim […]

Zašto nam je lajk toliko važan?

Zašto nam je lajk toliko važan?

“Lajk” ili “sviđanje” u najširem kontekstu znači prepoznavanje, davanje nekog stepena važnosti, izdvajanje od drugog (onog bez lajka/sviđanja). Kada bismo ga projektovali na realan svijet on bi mogao biti shvaćen kao situacija u kojoj komšiji poželimo dobro jutro, u prolazu pomilujemo dijete po kosi, zagrlimo […]

Jesam li hejter ako hejtujem hejtere?

Jesam li hejter ako hejtujem hejtere?

U prinicipu DA. Hejt je hejt  ma prema kome. Sam naziv “hejtovanje” potiče od engleskog glagola “hate” što znači “mrzjeti”. U relacionom smislu, hejt se odnosi na svako ponašanje, odnosno češće mišljenje, koje je kritički, sarkastički ili negativistički usmjereno ka drugome (stvari, biću ili pojavi). […]

Kako lako sa kritičarima?

Kako lako sa kritičarima?

Većina radno sposobnog i aktivnog stanovništa vjeruje da svoj posao obavlja savjesno i odgovorno, da nastoji da ispuni očekivanja poslodavca u svakom smislu, kao i da često ide preko svojih granica u korist “kuće za koju radi”. I sve to, najčešće, bez ikakve, makar i […]