Kategorija: Ego stanje – Dijete

Biti ili ne biti zauvijek dijete?

Biti ili ne biti zauvijek dijete?

Ljudi najčešće zatraže pomoć psihologa u situacijama u kojima se aktiviraju negativne misli i sa njima povezana osjećanja. Njih, prema Transakcionoj analizi, pokreću unutrašnji, kritikujući glasovi. Roditeljsko ego stanje prvo je na listi krivica za pojavu anksioznosti, nesigurnosti, strahovova, depresije. Rijetko će se kada na […]

INTUICIJA – moć unutrašnjeg Djeteta

INTUICIJA – moć unutrašnjeg Djeteta

U onom dijelu ličnosti u kojem su smještena prva iskustva i sjećanja kao i naše emocionalne reakcije na njih, smješteno je i jedno malo, razumsko biće koje smo tada bili. To  biće je svojom dječijom i intuitivnom logikom, donosilo zaključke o sebi, svijetu i drugim […]

Kada i kako počinjemo psihološki da se strukturiramo

Kada i kako počinjemo psihološki da se strukturiramo

Naša ličnost se sastoji  od tri jednako važna dijela, koja se u TA nazivaju Roditelj, Odrasli i Dijete. Tokom razvoja prvo se formira ego stanje Djeteta. Evo priče o njegovom nastajanju. Formiranje ego stanja Djeteta počinje još u majčinoj utrobi. Stvaraju ga tjelesne senzacije koje […]