Mjesec: travanj 2020.

Preživjeti  (izolaciju) u porodici – priručnik za sve članove

Preživjeti (izolaciju) u porodici – priručnik za sve članove

Ono na čemu inače, a tokom zabrane slobodnog kretanja i posebno,  treba raditi, i što je negdje izazov za sve, jeste da pokušamo da povratimo osjećaj kontrole u onoj mjeri u kojoj je to  moguće. Ovo najšečće i najbolje postižemo kroz pravljenje strukture dana, planiranje […]

“Ne želim da se računam među stare” – (pra)Deda, 85+

“Ne želim da se računam među stare” – (pra)Deda, 85+

Postoji ta nespretna podjela na djecu, mlade, odrasle i stare. Ali kad bolje pogledamo ona i nije striktno primjenjiva u realnosti. Koliko samo imamo odraslih koja se ponašaju ili osjećaju „kao djeca“, ili djece koja sarzijevaju prerano, ili koja postižu izvanredne rezultate u nekom polju […]

“Mama, kada će proći ta KOLONA VIRUSA?”

“Mama, kada će proći ta KOLONA VIRUSA?”

Sa djecom kao i u svakoj drugoj situaciji tako i u ovoj treba razgovarati. Ajde da za početak objasnimo šta znači razgovarati. Znate, roditelji često kažu „ma razgovaramo mi sa njim stalno“ misleći pod time „kažemo mi njemu, savjetujemo ga…“ No, to nije razgovor. Razgovor […]

Psihoteka

Psihoteka

Nije se lako snaći u ovim blesavo izolovanim danima. Vođeni željom da ponudimo što više sadržaja koji mogu biti od pomoći, mi smo uz veliku  ljubav  kreirale zbirku vježbi i tehnika uz koje ćeš otkriti na koji način da podržiš sebe, gdje i kako da […]